OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA

Obveščamo vas, da se v poslovnih prostornih in na območju sedeža družbe ELBI, elektroinstalacije, projektiranje, trgovina, d.o.o., Kranj, skrajšana firma ELBI, d.o.o., izvaja videonadzor.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je ELBI, elektroinstalacije, projektiranje, trgovina, d.o.o., Kranj, skrajšana firma ELBI, d.o.o., s sedežem v Kranju in poslovnim naslovom Cesta 1. maja 75, 4000 Kranj, matična številka 5483883000, elektronski naslov: info@elbi.si.
Namen obdelave osebnih podatkov in videonadzornega sistema je: zagotavljanje varovanja premoženja v poslovnih prostorih družbe ter zagotavljanje nadzora nepooblaščenega vstopa in/ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov, odkrivanja oz. preprečevanja nastanka škode ter uveljavljanja pravnih zahtevkov v primeru poškodovanja premoženja, ki je v lasti družbe.
Namenov ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi.

Zbirka osebnih podatkov vsebuje posnetek posameznika, in sicer: slikovni posnetek osebe, kraj posnetka, datum ter čas posnetka.
Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), zakoniti interesi za katere si prizadeva upravljavec (člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).
Uporabniki osebnih podatkov so direktor upravljavca ter pooblaščene osebe pri upravljavcu, policija in drugi pristojni organi, ki za vpogled izkažejo pravno podlago.
Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije ter druge neobičajne nadaljnje obdelave se ne izvajajo.
Upravljavec pri izvajanju videonadzora ne izvaja avtomatiziranega odločanja in ne oblikuje profilov.
Obdobje hrambe: Videoposnetki se hranijo 30 dni za vse kamere, ki so priključene na napravo za snemanje. Po uporabi oziroma po preteku roka hranjenja se osebni podatki iz prenosnih nosilcev izbrišejo.
V skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov upravljavec posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: pravico do dostopa do podatkov, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. Vse navedene pravice lahko posameznik uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov info@elbi.si

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).